Enough is Enough !

Een schandalig vrouw even extravagant als Jezus. Gedenk haar !

De synoptische evangeliën verhalen over hoe de discipels van Jezus een marketingmachtsstrijd voeren over de vraag wie de grootste onder zijn leerlingen is en dit ten gevolge omdat Jezus voorspelt dat hij zal worden overgedragen aan de autoriteiten en worden gekruisigd.
De discipelen blijken systematisch niet te begrijpen of te accepteren wat Jezus zegt aan hen.

Continue Reading...

Paus Franciscus bewoog mij tot tranen.

Over de hele wereld was de schoonheid van onze liturgie, de inspiratie van onze gebeden, en de pracht van onze muziek. Ze hadden gezichten die hen lieten zijn zoals in het boek Openbaring beschreven menigte: elk ras en natie, volk en tong.

Continue Reading...

1 2 3 4 5 174