All Posts in Christelijk Katholieke Aktie Vlaanderen

De 3 verleidingen van Jezus in de woestijn

Op het eerste gezicht lijkt het logisch dat de duivel verleidingen van Jezus zou zijn begonnen met de grootste zonde, en niet om dit te bereiken, zou de duivel hebben verplaatst naar minder zonden.
Zo zou hij eerst Jezus te verleiden met afgoderij en met iets dat is niet eens een nietdagelijkse zonde, zoals het breken van een vrijwillige snel opvolgen.

Continue Reading...

Messiaans leven en leefregels deel 2

Niet langer je leven omklemd houden, angstig, bezorgd, maar weggeven, omwille van een honderdvoudig, eeuwig leven.
Je ziel, die krachtbron in je zelf, richten op wat verloren is – jezelf toewijden aan de ontrechten, je hart verliezen aan de verlorenen.
Niets meer te verliezen hebben.

Continue Reading...

Een schandalig vrouw even extravagant als Jezus. Gedenk haar !

De synoptische evangeliën verhalen over hoe de discipels van Jezus een marketingmachtsstrijd voeren over de vraag wie de grootste onder zijn leerlingen is en dit ten gevolge omdat Jezus voorspelt dat hij zal worden overgedragen aan de autoriteiten en worden gekruisigd.
De discipelen blijken systematisch niet te begrijpen of te accepteren wat Jezus zegt aan hen.

Continue Reading...

1 2 3 76