All Posts in Belgium België Belgique

Pittige Tochten van Hoop in Brussel Belgium

Tochten van Hoop Brussel toont Brussel zoals het is. Een mooie stad, maar ook een stad met een onderkant: een ernstige armoedeproblematiek – één op vier Brusselaars leeft onder de armoedegrens-, er is een hoge werkloosheid (20%), vele mensen leven in eenzaamheid ,…

Continue Reading...

Matrix, Zweep, Foltertuig

Jezus schreef in het zand. Ben ik de behoeder van mijn broeder? draagt onze houding tegenover gevangen bij tot meer menswording van onszelf, de maatschappij enz

Continue Reading...

Alfrada aanroept de Heiligen uit de Ysengrimus in Gent |Guido Gezelle 5

Guido Gezelle is de priesterdichter van het in 1892 Sint-Jansput gedicht. Blijkt dat het daar zeker het Europees niveau van zijn tijd haalt, en meer hij blijkt een taalgeleerde te zijn. Alfrada aanroept de heiligen uit de Ysengrimus in Gent. Tegen het vernestelen van heidense legendes met het evangelie daar gaat Guido Gezelle tegen in.

Continue Reading...

1 2 3 4