All Posts in Guestblogger / Gastblogger

De tragische goede week in België 2016. Het lijden onbeschrijflijk voelbaar.

Tegen de valse leugens zwijgt Jezus stil Om ons zo te tonen Dat zijn wil vol erbarmen Voor ons geneigd is tot lijden En dat wij in een gelijkaardige pijn Hem gelijk mogen zijn En in vervolging stil zwijgen. Het beluisteren van de muziek van Bach loutert ons, niet alleen van een zondig verleden, maar van alle kwetsuren ons aangedaan. De kineast van Erbarmen Dich ramon Gieling focust op de “tranen” en het verdriet.

Continue Reading...

De Narcist in Actie met Ouder-Verstoting.

Hoe het ‘systeem’ er de oorzaak van is dat zij hun kinderen kwijtraken doordat ouder-verstoting niet wordt (h)erkend, laat staan dat er adequate hulpverlening is. Ouderverstoting of het oudervervreemding en het ouderverstotingssyndroom zijn echt niet nieuw, maar de kennis hierover bij hulpverleners en andere professionals schiet nog altijd ernstig tekort.

Continue Reading...

1 2 3 62