All Posts in Coaching

Een schandalig vrouw even extravagant als Jezus. Gedenk haar !

De synoptische evangeliën verhalen over hoe de discipels van Jezus een marketingmachtsstrijd voeren over de vraag wie de grootste onder zijn leerlingen is en dit ten gevolge omdat Jezus voorspelt dat hij zal worden overgedragen aan de autoriteiten en worden gekruisigd.
De discipelen blijken systematisch niet te begrijpen of te accepteren wat Jezus zegt aan hen.

Continue Reading...

1 2 3 110